Η ιστοσελίδα του σχολείου μας έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://blogs.sch.gr/pepal-rodou/