το 2ο επαλ Ρόδου κοντά στους μαθητές και στους γονείς