ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Σ.Δ.)

Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης στις ηλεκτρονικές τάξεις e-me και e-class. Ένας πολύ συχνός λόγος είναι η απώλεια του κωδικού πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε κατευθυνθείτε στη διεύθυνση https://register.sch.gr/password/reset_password και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί.