Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» που εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή