Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» που εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ-ΚΕΙΜΕΝΟ

Ψηφιακή-Μέριμνα-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ