Από Πέμπτη 24 /6 ως Τετάρτη 7/7 η υγειονομική εξέταση και τα αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο

γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας

δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και

ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό.

Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσει για τους μαθητές των Δωδεκανήσων στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους κατά την προσέλευση τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε ημέρα το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, με αρνητικό αποτέλεσμα self-test ή rapid-test ή PCR για COVID-19.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Διαβάστε το δελτίο τύπου