Υποβολή Μηχανογραφικού 2021 . Διαβάστε τις οδηγίες της εγκυκλίου.

Aπό την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που σας χορηγήθηκε από το σχολείο μαζί με το απολυτήριο και το πτυχίο σας και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων (αναγράφεται πάνω στο λευκό καρτελάκι με το οποίο συμμετείχατε στις πανελλαδικές) ως username υποψηφίου, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Εκεί μπορούν να βρουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, τον αριθμό εισακτέων, βάσεις παλιότερων ετών, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τμήματα, ταξινομημένα ανά πεδίο/τομέα. Οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν ΜΟΝΟ τα τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Ειδικότερα κάθε υποψήφιος θα βλέπει τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος. Για περισσότερες οδηγίες πρέπει να ανατρέξετε στην διεύθυνση: https://exams.it.minedu.gov.gr/content/useful/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3_%CE%9C%CE%94_2021.pdf 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο