Τι αλλάζει στα self tests των μαθητ-ών/ριών…

Από την ερχόμενη 1η εβδομάδα του Νοεμβρίου οι γονείς των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες θα επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα   edupass.gov.gr    και  όχι  την πλατφόρμα    self-testing.gov.gr , η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών (taxisnet), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και την  επιδεικνύει στο σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για να κάνουν το rapid test, ακολουθώντας στην συνέχεια τις οδηγίες που προβλέπει ο Ε.Ο.Δ.Υ.