Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς από την Ψυχολόγο

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την εθνική εορτή, οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου συμμετείχαν σε επιμορφωτική συνάντηση με βασικό άξονα την “Αποτελεσματική Επικοινωνία”, η οποία οργανώθηκε από την Ψυχολόγο του σχολείου, κ. Καφενζάκη Δικαία. Πρωταρχικός στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στον αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί). Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από την Ψυχολόγο για τις βασικές δεξιότητες που διέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία, τα εμπόδια που υπάρχουν, καθώς και για τις στρατηγικές αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους γονείς. Κατά την διάρκεια της συναντήσης αξιοποιήθηκε ως πρόσθετο εργαλείο η βιωματική προσέγγιση. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους υπό το πρίσμα ενός διαφορετικού πλαισίου, το οποίο προώθησε την μεταξύ τους γνωριμία και σύνδεση, καθώς και την έκφραση των προβληματισμών και προσωπικών τους εμπειριών.Ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου ενδιαφέρεται για την καλύτερη επικοινωνία με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και για την προώθηση ενός σχολείου που προάγει όχι μόνο την μάθηση, αλλά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντας έμφαση στο συναισθηματικό κλίμα του σχολείου και στις ανθρώπινες σχέσεις, λαμβάνοντας την άμεση υποστήριξη από την Ψυχολόγο, κ. Καφενζάκη.