« Μετά το Λύκειο τι; »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 07Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος  Μ.Ν.Α.Ε.( Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο αμφιθέατρο  του σχολείου μας, σήμερα Τρίτη07Δεκεμβρίου 2021 και  ώρα 11:00 π.μ., εκδήλωση, με ευρεία συμμετοχή των γονέων των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των δράσεων του άξονα «Σχέσεις σχολείου-οικογένειας» και του δείκτη «Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας», παρουσιάστηκε στους γονείς των μαθητών μας, το σχέδιο δράσης με θέμα:

« ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΙ; »

που εκπονήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας(Βιδούρη Θεοδώρα, Ηλβανίδου Φεβρωνία, Καραϊσαρλή Μαρία, Νουμεροπούλου Μαριάννα, Σεβαστίδης Δαυίδ).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. Παρουσίαση στους γονείς όλων των εκπαιδευτικών διαδρομών για τα παιδιά τους μέσω των πανελληνίων εξετάσεων(επιλογή σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών, επαγγελματικές ευκαιρίες – σχολές του μέλλοντος) για όλες τις ειδικότητες των τομέων  που λειτουργούν στο σχολείο μας
  2. Παρουσίαση στους γονείς ιστοσελίδων και διαδικτυακών συνδέσμων για την πληρέστερη και πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωσή τους
  3. Ενημέρωση των γονέων για μετεγγραφές φοιτούντων αδερφών
  4. Ενημέρωση των γονέων για τις υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. καθώς και άλλων φορέων και ιδρυμάτων, μεκοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια
  5. Ενημέρωση των γονέων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.(Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείου Υγείας, Σιβιτανίδειου, Ο.Α.Ε.Δ.) και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., καθώς και για το παράλληλο μηχανογραφικό, για πρόσβαση σε κάποιες Πανεπιστημιακές σχολές μετά την πιστοποίηση στα Ι.Ε.Κ.
  6. Ενημέρωση των γονέων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα EURES Ο.Α.Ε.Δ. και για τα λεγόμενα LIFESKILLS που σχετίζονται με τα προσόντα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την επαγγελματική ευελιξία που απαιτεί η εποχή μας 
  7. Ενημέρωση των γονέων για το μεταλυκειακό έτος σπουδών των ΕΠΑΛ (τάξη μαθητείας) και λεπτομερής ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριμένου θεσμού
  8. Ενημέρωση των γονέων από την ψυχολόγο του σχολείου μας, για το ρόλο της στα πλαίσια της Μ.Ν.Α.Ε.(ατομική και ομαδική συμβουλευτική και υποστήριξη, για μαθητές αλλά και γονείς)

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τους εκπαιδευτικούς, ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με ερωτήσεις και έγινε επίλυση όλων των αποριών των παριστάμενων γονέων, από τους εισηγητές εκπαιδευτικούς και την ψυχολόγο του σχολείου μας.

Σημειώνεται ότι οι γονείς έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  και φάνηκε να ενστερνίζονται και  να στηρίζουν τις δράσεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της Μ.Ν.Α.Ε.

Τέλος, στο περιθώριο της εκδήλωσης, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους διδάσκοντες για την πρόοδο και την εν γένει παρουσία των παιδιών τους στην κοινότητα του σχολείου μας.

Σημείωση : Επισυνάπτεται φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό της εκδήλωσης.

Σύνδεσμος με πληροφοριακό υλικό σχετικά με την ΜΑΘΗΤΕΙΑ…..

https://www.canva.com/design/DAExOQ2Pj2c/ASWFKViy5c1lAgchScFfZQ/view?utm_content=DAExOQ2Pj2c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton