Βιωματικό Εργαστήρι για την “Επικοινωνία” στην Α’ Τάξη

Στο 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου πραγματοποιούνται βιωματικά εργαστήρια, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους μαθητές της Α’ Τάξης και διοργανώνονται από την Ψυχολόγο του σχολείου μας, κ. Καφενζάκη Δικαία. Στόχος των εργαστηρίων είναι η προώθηση της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των μαθητών, καθώς και η σταδιακή και ομαλή προσαρμογή τους στο νέο σχολικό πλαίσιο. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν το δεύτερο κατά σειρά βιωματικό εργαστήρι, του οποίου βασικός άξονας ήταν η “Επικοινωνία”. Μέσα από βιωματικες δραστηριότητες οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις βασικές Δεξιότητες Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, καθώς και για τα εμπόδια αυτής. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά καθ’όλη της διάρκεια της συνάντησης.