Προγράμματα τμημάτων σχ. έτους 2022-2023

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του κάθε τμήματος πατώντας το βελάκι στη μπάρα . Το πρόγραμμα ισχύει από 14 Νοεμβρίου 2022.

ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΑΠΟ-14-11-22-1