Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Την Παρασκευή 11/11/22 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Β1′ υγείας και πρόνοιας του 2ου ΕΠΑΛ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες  ξεναγήθηκαν στον χώρο της κεντρικής αποστείρωσης του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για την ομαλή  λειτουργία του χώρου,  τους τρόπους αποστείρωσης, καθώς επίσης και την ασφαλή διοχέτευση αποστειρωμένου υλικού σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ζιώγα Βασίλειο  Υπεύθυνο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον κύριο Κρεμέτη Δημήτριο Υπεύθυνο Αποστείρωσης  για την ξενάγηση.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  Κάλλια Στεργιανή, Γεωργιλαδάκη Αλεξάνδρα.