Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους ότι σε περίπτωση που λόγω εκτάκτων και ειδικών συνθηκών δεν λειτουργεί η σχολική μονάδα, θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως υποχρεωτικές διδασκαλίες μαθημάτων με βάση ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑΘΑΝΑΣΑΚΗhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/athaargyri
2ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣΑΝΔΡΕΑΔΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/anandreado
3ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝΒΕΝΕΤΗhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/kveneti
4ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒΙΔΟΥΡΗhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/thevidouri
5ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΕΝΝΑΔΕΝΟΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/ioangen
6ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexa_geo
7ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΓΙΑΝΝΑΡΑΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/dgiannaras
8ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣΔΑΒΙΛΛΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/stdavilla
9ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/danel
10ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΖΩΡΖΟΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/mzorzos
11ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΗΛΒΑΝΙΔΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/ifevroni
12ΦΥΣΙΚΟΙΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkalarg
13ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΚΑΛΛΙΑhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/skallia
14ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkalpakid
15ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/giotaka
16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/stakaragia
17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΣΕΡΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/nkaseris
18ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/mikoukoul
19ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/zoikout
20ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΚΟΥΤΣΙΔΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/fkoutsidou
21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΟΥΦΑΛΕΞΗhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/koufalexi
22ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΚΡΑΛΛΙΔΟΥhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/litokrall
23ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΚΩΣΤΑΠΑΠΠΑhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimkostapa
24ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΛΕΒΕΝΤΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/pleventis
25ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΛΙΟΥΛΙΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/fani11812
26ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΜΑΓΚΛΑΡΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/amaglara
27ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΜΗΝΑΔΑΚΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/gminadakis
28ΓΕΩΠΟΝΟΣΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/mmarietta
29ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΠΑΚΑΡΟΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/abakaros
30ΦΥΣΙΚΟΙΜΠΟΤΣΩΛΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/fbotsolis
31ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΜΠΟΥΓΛΑΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/x3mpoug
32ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΜΠΟΥΝΤΑΛΗhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/boeleni
33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΝΟΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/noumerop
34ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΝΤΑΒΕΛΛΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/antavellis
35ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/az0909
36ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/micpapachr
37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠΑΤΣΑΚΙΩΤΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/dpatsakiot
38ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/kpatsiaour
39ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣΠΑΥΛΙΔΟΥhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/elipavlido
40ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠΕΤΡΙΔΟΥhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/pettheano
41ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΕΤΡΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/arpetrou
42ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΙΛΑΤΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/vaspilatis
43ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΠΡΑΣΣΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/nikprassa
44ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΡΑΛΛΗhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/alexralli
45ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΣΑΒΒΑΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/anasa
46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/sevastidis
47ΘΕΟΛΟΓΟΙΣΙΟΥΡΛΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/elesiourla
48ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΣΠΥΡΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/elizaspy
49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΣΩΖΕΡΙΔΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/dsozeridou
50ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/lia_laki
51ΦΥΣΙΚΟΙΦΙΡΟΓΛΑΝΗΣhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/moschosfir
52ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΦΡΑΝΤΖΗΣhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/a_frantzis
53ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/alechrista