ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εισαγωγή του Νέου Τμήματος Γεωπονίας στο Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου του ΠΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ

Το σχολείο μας με υπερηφάνεια ανακοινώνει την ίδρυση Τμήματος Γεωπονίας στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του στη δεύτερη τάξη. Αυτή η καινοτόμος προσθήκη αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ΠΕΠΑΛ να παρέχει μια ολοκληρωμένη και προνοητική εκπαιδευτική εμπειρία για νέους μαθητές.

Το Τμήμα Γεωπόνων στοχεύει να καλλιεργήσει μια βαθιά κατανόηση της γεωργικής επιστήμης, της βιωσιμότητας και του περιβάλλοντος μεταξύ των μαθητών της Β΄ τάξης Λυκείου, μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, ελκυστικά μαθήματα και διαδραστικά έργα.
Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή της γεωπονίας σε νεαρή ηλικία θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να αναπτύξουν μια εκτίμηση για τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στη ζωή μας, «Ενθαρρύνοντας την περιέργεια και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, ελπίζουμε να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση και μελλοντικούς γεωπόνους».
Το πρόγραμμα σπουδών θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:
Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα: Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, οι μαθητές, θα προωθήσουν την ολιστική άποψη των οικοσυστημάτων.
Αειφόρος Γεωργία: Το πρόγραμμα σπουδών θα εισάγει τους μαθητές σε έννοιες όπως η βιολογική γεωργία και η εξοικονόμηση νερού, υπογραμμίζοντας τη σημασία των υπεύθυνων γεωργικών πρακτικών.
Το Τμήμα Γεωπονίας του ΠΕΠΑΛ όχι μόνο θα εξοπλίσει τους μαθητές με πολύτιμες γνώσεις αλλά και θα ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος είναι αφοσιωμένοι στην τροφή των νέων μυαλών και στην καλλιέργεια μιας αίσθησης περιέργειας που θα χρησιμεύσει ως βάση για τη δια βίου μάθηση.
Καθώς το ΠΕΠΑΛ συνεχίζει να ηγείται της καινοτόμου εκπαίδευσης, η εισαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ενισχύει τη δέσμευση του ιδρύματος να παρέχει μια ολιστική μαθησιακή εμπειρία που προετοιμάζει τους μαθητές για ένα βιώσιμο μέλλον.