Τι ισχύει για τις απουσίες μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών

1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).

vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διαχείριση μαθητή που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19


Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.


Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο
σχολείο, γίνονται τα παρακάτω

  • Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.
  • Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας
  • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν
  • Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).
  • Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
  • Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση , θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητας μοριακό διαγνωστικό τεστ.
  • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ του μαθητή για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό

  • Γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον/την διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας.
  • Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα του 10ημέρου να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού) εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία.
  • Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.

Ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων για τις ενέργειες του σχολείου μας αναφορικά με την προγραμματισμένη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη που δεν πραγματοποιήθηκε

Επιστολή 2ου  ΕΠΑΛ  ΡΟΔΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Επικοινωνούμε μαζί  σας διότι προέκυψε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με  την πενθήμερη εκδρομή της  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.


 Η εν λόγω εκδρομή είχε προγραμματισθεί  για  τις 16/3/2020, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε  λόγω  των  μέτρων  που  επεβλήθησαν.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποφάσισε την  αναστολή  λειτουργίας  των  σχολείων  και 

   αναστολή των  σχολικών  εκδρομών.

Η αναστολή εκδρομών προκάλεσε  πρόβλημα
σε  μαθητές  και  γονείς. Οι  γονείς  άρχισαν  να ανησυχούν  και  ζήτησαν  από  το πρακτορείο που ανέλαβε την υλοποίησή της να ακυρωθεί η εκδρομή και να επιστραφεί το καταβληθέν χρηματικό ποσό.


Το πρακτορείο  αρνήθηκε  να ανταποκριθεί στο αίτημά μας, αναφέροντας   ότι  δεν  υπήρξε απόφαση ΑΚΥΡΩΣΗΣ σχολικών εκδρομών από το ΥΠΑΙΘ αλλά  απόφαση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.

Προϊούσας της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας των σχολείων δεν υπήρξε η αναμενόμενη απόφαση για ΑΚΥΡΩΣΗ σχολικών εκδρομών εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ. Παρέμεινε δυστυχώς ο όρος ΑΝΑΣΤΟΛΗ σχολικών εκδρομών.


 Οι  γονείς  όμως συνεχίζουν να πιέζουν και να ζητούν τα χρήματά τους. Το πρακτορείο, επικαλούμενο τον όρο περί ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ και ΟΧΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ των σχολικών εκδρομών δεν επιστρέφει τα χρήματα επαναλαμβάνοντας διαρκώς ότι η σχολική μας εκδρομή μπορεί να αναβληθεί σύμφωνα με τα κελεύσματα του ΥΠΑΙΘ.

Οι μαθητές μας προέρχονται από τις φτωχότερες οικογένειες της Ρόδου. Οι γονείς τους με δυσκολία  συγκέντρωσαν τα  χρήματα που κατακρατά το Πρακτορείο. Υπό τις παρούσες συνθήκες τα εν λόγω χρήματα είναι απόλυτα αναγκαία, ώστε να αντιμετωπίσουν τον καθημερινό τους Γολγοθά, εν μέσω ανεργίας (η πλειοψηφία τους εργάζεται στα ξενοδοχεία, τα οποία παραμένουν ερμητικά κλειστά).

Το πρακτορείο ζητά την ρητή απόφαση του ΥΠΑΙΘ για ΑΚΥΡΩΣΗ των σχολικών εκδρομών λόγω κορωνοϊού, ώστε να επιστρέψει το χρηματικό ποσό που κατακρατά, ισχυριζόμενο συγχρόνως ότι θα πατήσει στην λέξη ΑΝΑΣΤΟΛΗ για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δικαστική προσφυγή των γονέων ώστε να μην επιστρέψει την προκαταβολή.

Γονείς και μαθητές 400 περίπου οικογενειών μαζί με τους καθηγητές τους, μένουν άναυδοι μπροστά στην ετοιμότητα που επέδειξε το ΥΠΑΙΘ με την ταχύτατη αντίδραση ως προς την εκκίνηση και λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην οποία άπαντες ανταποκριθήκαμε με ενθουσιασμό.

Προβληματιζόμαστε όμως με την ολιγωρία που επέδειξε στο πρόβλημα των σχολικών εκδρομών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ απόφαση για ΑΚΥΡΩΣΗ όλων των εκδρομών, ώστε να επιστραφούν οι προκαταβολές που παρακρατούνται από τα πρακτορεία, τουλάχιστον όσον αφορά εκδρομές της Γ Λυκείου, αφού δεν είναι δυνατή η αναβολή τους εφ’ όσον αναφέρεται σε σημερινούς τελειόφοιτους μαθητές και εν δυνάμει αποφοίτους χωρίς προοπτική συνέχισης σπουδών, εκτός και αν χαθεί το τρέχον σχολικό έτος και θα πρέπει να επαναληφθεί.

Ευχαριστούμε πολύ.

Οδηγίες για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Αγαπητοί γονείς και μαθητές , λόγω της πανδημίας και της επακόλουθης εκτεταμένης χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σας κοινοποιούμε χρήσιμες πληροφορίες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

ΣΥΝ_1-elearning

ΣΥΝ_2-teleworking

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί γονείς, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα email για τα παιδιά σας στο σχολικό δίκτυο, ώστε να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία από το σπίτι.

Ο τρόπος είναι απλός:

Θα κάνετε κλικ στη διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ και θα προχωρήσετε στην εγγραφή του παιδιού σας.

Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα:

(α) να έχει μια ηλεκτρονική συσκευή (ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ή ΤΑΜΠΛΕΤ) με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και

(β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail).

(γ) ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να γνωρίζετε τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ του μαθητή (τον γνωρίζουν όλοι οι μαθητές μας, διότι με αυτόν ενημερώνονται για τις απουσίες τους).

Αφού κάνετε την εγγραφή και δημιουργήσετε το email του παιδιού σας, θα πρέπει να μας αποστείλετε αυτό το email και το όνοματεπώνυμο  του παιδιού σας σε ένα από τα παρακάτω email του σχολείου:

1. mail@2epal-rodou.dod.sch.gr

2. 2epal-rodou@sch.gr

Αφού ο /η μαθητής/τρια αποκτήσει το e-mail στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα e-me η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καθηγητές και τους μαθητές για την Ασύγχρονη ψηφιακή Εκπαιδευτική Διαδικασία μπαίνοντας σε αυτή την διεύθυνση http://e-me.edu.gr/

Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για τους μαθητές και τις μαθήτριες:
Στην πύλη του ΠΣΔ (https://www.sch.gr) έχει αναρτηθεί και ενημερώνεται τακτικά υλικό και σύνδεσμοι:
· με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνδέσμους χρήσης του μαθητικού λογαριασμού (https://www.sch.gr/students)
· με πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τον τρόπο αξιοποίησής τους στο εκπαιδευτικό έργο, υπάρχουν στην πύλη του ΠΣΔ και ειδικά στην ιστοσελίδα www.sch.gr/services.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Η ανακοίνωση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου

ΓΟΝΕΙΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΗΛ22222

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κ.Ε.Π. της περιοχής μας

Μαθητές της Α τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κ.Ε.Π της περιοχής μας, στο πλαίσιο του μαθήματος Σ.Ε.Π με τη συνοδεία της εκπαιδευτικού κας Γερογιάννη.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι κρατικά καταστήματα που συστάθηκαν με σκοπό να αποτελέσουν τα σημεία επαφής των Δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και να παράσχουν υπηρεσίες μιας στάσης.

Ευχαριστούμε το προσωπικό του Κ.Ε.Π. Αγίων Αποστόλων για την υποδειγματική φιλοξενία και την άρτια πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΠ .

Στο αρχαιολογικό μουσείο

Οι μαθητές των τμημάτων Α3 και Α4 επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας.

Τους μαθητές ξενάγησε αφιλοκερδώς η ξεναγός κυρία Λουιζίδη Σταυρούλα, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Παρακολούθηση ταινίας

Οι μαθητές της Β’ τάξης του τομέα οικονομίας στις 27/2/2020, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης του Κ.Π.Ε Πεταλούδων «Από το βιβλίο στην οθόνη», παρακολούθησαν στον κινηματογράφο ΠΑΛΛΑΣ την ταινία «Η γοητεία του σκαντζόχοιρου».

Έχοντας σαν πρώτη ύλη το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα της Μυριέλ Μπαρμπερί και εμπνεόμενη ελεύθερα από αυτό, η Μονά Ασάς, στην πρώτη της μεγάλου μήκους προσπάθεια μας παρουσιάζει μια τρυφερή και ανθρώπινη ταινία που διασκεδάζει και συγκινεί.

Έχοντας στη διάθεσή της ένα αξιοζήλευτο πρωταγωνιστικό τρίο, ξεκινώντας από την έξοχη και απόλυτα ταιριαστή για τον ρόλο Ζοσιάν Μπαλασκό, και φτάνοντας στην εκπληκτική 12χρονη Γκαράνς ΛεΓκιγερμίκ που με την εκφραστικότητα και την ερμηνευτική ωριμότητά της είναι αναμφίβολα η αποκάλυψη/ανακάλυψη της ταινίας, δημιουργεί στέρεους και αξιαγάπητους χαρακτήρες που επιτρέπουν στην πλοκή να ξεδιπλωθεί αβίαστα.

Επίσκεψη στην “Πανάκεια”

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχείρηση 80+», οι μαθητές της Γ’ τάξης του τομέα Οικονομίας επισκέφθηκαν τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «Πανάκεια», με σκοπό να ενημερωθούν για θέματα συμπεριφοράς και προσέγγισης ηλικιωμένων από ψυχολόγο που ειδικεύεται στην ψυχική φροντίδα ηλικιωμένων.

Οι μαθητές αφού παρακολούθησαν δράση ενίσχυσης της μνήμης ατόμων τρίτης ηλικίας, με συντονιστές ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, συζήτησαν μαζί τους θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Ευχαριστούμε την Κα Βελεγράκη για την ενημέρωση.