Επίσκεψη στο Πρωτοδικείο Ρόδου

Τάξη Β’ Οικονομίας

Απαντήθηκαν ερωτήματα των μαθητών από τον δικαστή ανηλίκων κο Κολιούλη, ο οποίος μας έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε με την καθοδήγηση του μια εικονική δίκη.