«Ετικέτα Ποιότητας για το 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ»

Την περσινή χρονιά στο 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό έργο etwinning “Welcome to our hotel – How can I hep you?”, συνεργασίας με άλλα 6 ευρωπαϊκά σχολεία, στο οποίο συμμετείχαν μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του τομέα Οικονομίας & Διοίκησης, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Στεργιοπούλου Φωτεινή, ΠΕ80 Οικονομίας.

Για το έργο αυτό το σχολείο μας βραβεύτηκε με την εθνική ετικέτα ποιότητας e-twinning.

Η επιτροπή έκρινε το έργο ως καινοτόμο που στοχεύει:

– στην ανάπτυξη διεπιστημονικού περιεχομένου, προωθώντας διαθεματικές    

  δραστηριότητες

– στην συμμετοχή σε ένα γεωγραφικό και ιστορικό ταξίδι

– στην ανακάλυψη πτυχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού

– στην προώθηση της ικανότητας των μαθητών/τριών να εργάζονται ως ομάδα και να  

  βελτιώσουν την ικανότητα τους να ενεργούν ανεξάρτητα

– στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και στην αγγλική γλώσσα

– στην βελτίωση της λήψης αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων μέσω της  

  αλληλεπίδρασης με άλλους