“ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α’ τάξης και ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ”

Αγαπητοί γονείς

στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ ακολουθούν στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάσεις σχετικά με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

https://www.canva.com/design/DAFQWAJtmZQ/4BdkKogXMEybsCL6sdekAA/view?utm_content=DAFQWAJtmZQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

και τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ για την Α’ τάξη.

https://prezi.com/view/DQyNJcW8ueCNoEDGNOw6/