Βιωματικά εργαστήρια στην Α’ Τάξη

    Ως συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς πραγματοποιούνται βιωματικά εργαστήρια στην Α’ Τάξη με σκοπό την συνεργασία και επικοινωνία  μεταξύ των μαθητών αλλά και καθηγητών-μαθητών . Το συντονισμό αυτών των εργαστηρίων φέτος έχει ο ψυχολόγος Ευθυμίου Γιώργος.