Πρόγραμμα ενημέρωσης Γονέων

Αγαπητοί γονείς,

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις ημέρες και τις ώρες που μπορείτε να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας

για την πρόοδο των παιδιών σας.