«Επαγγελματογνωσία»

Στα πλαίσια της Δράσης «Επαγγελματογνωσία» στον άξονα Σχολική διαρροή
–φοίτηση υλοποιήθηκε στις 2/3/2023 συνεδρία με τη συνεργασία της κοινότητας
μεντόρων του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «The Tipping Point». Μέσω
τηλεδιάσκεψης οι μαθητές της Β΄Λυκείου του τμήματος Β6-τομέας πληροφορικής
είχαν τη δυνατότητα να μάθουν πέρα από τα στερεότυπα, για καινούργια
ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μονοπάτια καθοδηγούμενοι από τον καθηγητή κος
Ιωάννη Τσαμαρδίνο του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πρασσά Νικολέτα