«Επαγγελματογνωσία»

Στα πλαίσια της Δράσης «Επαγγελματογνωσία»στον άξονα Σχολική διαρροή –φοίτηση υλοποιήθηκε στις 4/5/2023 συνεδρία με τη συνεργασία της κοινότητας μεντόρων του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «TheTippingPoint». Μέσω τηλεδιάσκεψης οι μαθητές της Β΄Λυκείου του τμήματος Β5-τομέας οικονομίας είχαν τη δυνατότητα να μάθουν πέρα από τα στερεότυπα, για καινούργια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μονοπάτια καθοδηγούμενοι από τον μέντορα κ.ΤάσοΠαγκάκη.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Νικολέτα Πρασσά