Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, είναι η ακόλουθη: