ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/9/2021 θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 1/9/2021 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 10/9/2021, οι κηδεμόνες θα πρέπει να προβούν στην διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής μετά την ηλεκτρονική αίτηση που προηγήθηκε, εφ’ όσον δεν το έπραξαν μέχρι σήμερα.

Για όσους δεν έκαναν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.