Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή»

Αγαπητοί γονείς,

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» οργανώνεται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» και στο σχολείο μας.

Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α’ τάξης ΕπαγγελματικώνΛυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθεί το ΦΕΚ και σύντομη παρουσίαση.

Η παρουσίαση

https://prezi.com/view/O8BfeelD0QePDc1GZWIV/

Το ΦΕΚ