Ανθρωπιστική βοήθεια

Με την ΕΥΧΗ και την ΠΙΣΤΗ να επικρατήσει σύντομα η
πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ!!!