Δράση ευαισθητοποίησης κατά της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού

Με αφορμή την 6η Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού μαθητές της Β’ Τάξης του τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας συμμετείχαν σε σχετική δράση ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκε από την Ψυχολόγο του σχολείου, κ. Καφενζάκη Δικαία. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το φαίνομενο του Σχολικού Εκφοβισμού, τα χαρακτηριστικά, τα αίτια και τις συνέπειες αυτού, ώστε να είναι σε θέση να το αναγνωρίζουν, αλλά και να λαμβάνουν ενεργό μέρος κατά της σχολικής βίας. Μέσα από την προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού και παιχνίδια ρόλων οι μαθητές συζήτησαν και προβληματίστηκαν για το φαίνομενο του Σχολικού Εκφοβισμού. Παρατηρήθηκε πως υπήρχε έντονα η ανάγκη των μαθητών να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για τα ζητήματα αυτά, διατηρώντας μια πολύ ευαισθητοποιημένη θέση.  Μάλιστα μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης πολλοί ήταν οι μαθητές που θέλησαν να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες.