Ξεκίνησε η Β’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών για το σχολικό έτος 2023-24

Αγαπητοί Γονείς-Κηδεμόνες
Η Β φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών αρχίζει από την Παρασκευή 01-09-2023 και ώρα 07:00 και τελειώνει την Τρίτη 05-09-2023 και ώρα 23:59.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται.
Από τις 8-9-2023 και μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους (11-9-2023) οι κηδεμόνες, με τις ταυτότητές τους και την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη , πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο μας για την οριστικοποίηση της εγγραφής των μαθητών.

*Για τα Π.ΕΠΑ.Λ. οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποβάλλονται χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,